Forel Slogan Telefon • Bilgi Güvenliği
 • Sistem Yönetim Hizmetleri
 • Sunucu Sistemleri
 • Sanallaştırma
 • Özgür Yazılım
 • Network Çözümleri
 • Kablosuz Çözümler
 • Yedekleme ve Felaketten Kurtarma
 • Lisanslama Çözümleri
 • Özel Amaçlı Yazılım
 • İnce İstemci Çözümleri
 • Eğitim Hizmetleri
 • Uydu İnternet Bağlantısı
 • Web Teknolojileri
 • Özel Amaçlı Yazılım

  Forel Bilişim olarak 2004 yılından bu güne taşıdığımız yazılım geliştirme deneyimimizi ihtiyaca özel yazılım uygulama çözümleri üretme konusunda da müşterimizin hizmetine sunuyoruz. Yazılım geliştirme ekibimiz tarafından , birim kurulduktan günümüze çok sayıda ve değişik alanlarda genel amaçlı ve özel amaçlı çok sayıda yazılım projesi gerçekleştirilmiştir.

  Bu projeler arasında  ;  görüntüleme grafik yazılımları, web sitesi içerik yönetim sistemi, diş hekimleri odaları bilgi takip sistemi, metal döküm sektörü için MRP- Üretim Kaynak Planlama- uygulaması, perakende sektörü için stok ve sıcak satış uygulamaları  yer almaktadır.

  Yazılım geliştirme projelerinde Forel olarak algoritma ve yazılım mimarlığı bilgi ve deneyimlerimizi müşterilerimizin sektör bilgileri ile birleştirerek onlara artı değer sunan ve iş süreçlerindeki problemleri çözen , iş verimliliğini artıran ve kullanıcılara vakit ve hız kazandıran yazılım uygulamaları sağlamayı hedefliyoruz. Bu sayede çözüm sunduğumuz firmaların işlerindeki büyüme ivmesi ve rekabette öne geçebilmeleri hedeflerine ulaşmalarında önemli katkılar sağlıyoruz.

  Sektörde genel kullanıma açık veya sektörel bazda kullanılan çok sayıda irili ufaklı paket uygulamalar mevcut ancak Forel olarak bu çözümlerin kendine has üretim, satış, pazarlama, depo yönetimi vb. yöntemleri ve iş akış proses süreçleri olan firmalara her zaman uygun olmadığını gözlemledik. Bu konuda bir boşluk olduğunu görerek çözümlerimizi özel amaçlı yazılım geliştirme alanında gerçekleştirmeyi hedefleyerek müşterilerimize değer katmak istiyoruz. Bunun yanında henüz iş akış ve proses süreçleri bilgisayar ortamına taşınmamış ve hatta kağıt üzerinde bile sağlıklı bir algoritması olmayan firmalara da yazılım geliştirme sürecinde öncelikle bu proses ve süreçler için bir mantıksal algoritma oluşturmak suretiyle ekstra katkılar da sağlanmaktadır.

  ÖZEL AMAÇLI YAZILIM ÇÖZÜMLERİMİZİN SAĞLAYACAĞI AVANTAJLAR

  • Müşteriye uygun ve esnek çözümler geliştirebilme imkanı
  • Genel amaçlı çözümlere uyabilmek için firmalarda oturmuş iş süreçlerini değiştirmeye gerek kalmaz
  • Kaynakların daha verimli kullanımının sağlanması
  • Oturmuş ve sağlıklı işleyen iş süreçlerinin bir algoritma çerçevesinde sayısal ortama geçirilmesi
  • Henüz oturmamış olan veya eksikleri bulunan iş süreçlerinin mantıksal bir algoritma çerçevesinde iyileştirilerek sayısal ortama aktarılması
  • İş süreçlerinin, üretim bantlarının ve çalışan zamanı verilerinin ölçülebilmesi ve değerlendirilebilmesi
  • Stok giriş ve çıkışlarındaki tüm verilerin izlenebilmesi
  • İşlenmemiş kam verinin anlamlı bilgiye dönüştürülmesi suretiyle tüm iş süreçlerinin izlenebilmesi, yönetilebilmesi ve değerlendirilebilmesi
  • Esnek ve ihtiyaca uygun raporlama sistemleri oluşturabilme imkanı
  • Zaman içerisinde görülen eksiklik ve modül ekleme isteklerinin gerçekleştirilebilmesi daha kolay ve mümkün


  YAZILIM UYGULAMA ALANLARINDAN ÖRNEKLER

  • Stok ve depo yönetim çözümleri
  • Üretim bilgi planlama çözümleri
  • El terminalleri sıcak satış uygulamaları ve perakendecilik çözümleri
  • Satış takip sistemleri
  • İnsan kaynakları yönetim uygulamaları
  • İş akış yönetim uygulamaları
  • CRM Sistemi uygulamaları


  ÖZEL AMAÇLI YAZILIM ÇÖZÜMLERİMİZİN KULLANILABİLECEĞİ YERLER

  • Üretim yapan  kurum ve şirketler
  • Satış yapan firmalar
  • Oda, dernek birlikleri
  • Perakendecilik sektörü ve mağazalar


          “ Bilmeden yönetemezsiniz. FOREL  ile veriyi bilgiye, bilgiyi güce dönüştürün.”