Forel Slogan Telefon • Hakkımızda
 • Profil
 • Kilometre Taşlarımız
 • Çözüm Ortaklarımız
 • İnsan Kaynakları
 • İnsan Kaynakları

  İnsan kaynakları politikalarımızı şekillendiren en önemli unsur, hedeflerimize ve başarıya giden yoldaki en önemli kaynağımızın insan olduğunu bilmektir. Bu noktadan yola çıkarak, hizmetlerimizde insan kaynaklarının doğru şekilde kullanımı, yönetimi, işlenmesi ve değerlendirilmesi büyük önem arz etmektedir. İnsan kaynaklarını verimli kullanabilmenin yolu eğitimden geçer.

  İnsan Kaynakları Stratejilerimiz:

  • Personelimizin sürekli geliştirilmesi ve eğitim süreçlerinin tamamlanması
  • Güvene dayalı firma içi ilişkilerin geliştirilmesi
  • Çalışanların motivasyonun yükseltilmesi için gerekli çalışmaların yapılması
  • Takım çalışmasının teşvik edilmesi
  • Bilgi ve becerilerin geliştirilmesini sağlayacak faaliyetler ve süreçlerin sağlanması
  • Açık ve net iletişimin çalışma ortamına kazandırılması
  • Yetki ve sorumluluklara özen gösterildiği bir çalışma ortamının sağlanması
  • Zamanı etkin kullanabilen, yüksek konsantrasyonlu ekipler oluşturabilmek
  • Çalışmanın her sürecinde kalite bilincinin tüm çalışanlarımızda yerleştirilmesi

  Çalışanlarımızda Aradığımız Temel Nitelikler:

  • Dürüstlük ve güvenilirlik
  • Etkili zaman yönetimi becerisi
  • Gelişmeye ve yeni fikirlere açık olma
  • Çözüm üretebilme becerisi
  • Dinamizm ve hızlı karar verebilme
  • Çalışkanlık ve azim
  • Müşteri memnuniyeti ilkelerimize bağlılık
  • Güler yüzlülük ve empati becerisi
  • İletişim yöntemlerini başarı ile kullanabilme
  • Firmamızı firmamız ilkelerine ters düşmeyecek şekilde temsil etmek
  • Girişimcilik
  • Yeni bilgiler öğrenme konusunda isteklilik ve heves
  • Hedefler konusundaki motivasyon derecesinin yüksek olması